Nowości z Essen na Gratislavii

Tym razem pokój tematyczny będzie poświęcony nowościom z Essen. Przygotowania wciąż trwają: niebieskie koszulki wczytują się w instrukcje, a deszcz nowości nie ustaje

Drako
2 graczy
od 8 lat
30 minut

Flash Point: Fire Rescue
1–6 graczy
od 10 lat
45 minut

Friday
1 gracz
od 10 lat
25 minut

Last Will
2–5 graczy
od 11 lat
60 minut

Pictomania (wydanie anglojęzyczne)
3–6 graczy
od 9 lat
25 minut

Power Grid: The First Sparks
2–6 graczy
od 12 lat
60 minut

Quarriors!
2–4 garczy
od 14 lat
30 minut

Speedway Champion
2-4 graczy
od 8 lat
10 minut

Strasbourg
3–5 graczy
od 12 lat
60 minut

Uskoci: A card game of Croatian pirates
2–6 graczy
od 6 lat
30 minut